top of page
現貨搬屋箱(雙坑箱)
現貨搬屋箱(雙坑箱)

61 X 38 X 46 cm @$13 52 X 35 X 35cm @$10

press to zoom
Pizza盒
Pizza盒

8寸,20X20X4cm 10寸,28X28X4cm 12寸,33X33X4cm 13寸,36X36X4cm 15寸,40X40X4cm 22寸,58X58X4 cm

press to zoom
紙箱
紙箱
press to zoom
飛機盒
飛機盒
press to zoom
啤盒
啤盒
press to zoom
白色Pizza盒
白色Pizza盒
press to zoom
蛋糕盒
蛋糕盒
press to zoom
F坑三層白化妝品內托
F坑三層白化妝品內托
press to zoom
快勞箱
快勞箱
press to zoom
郵寄拉鍊盒
郵寄拉鍊盒
press to zoom
書箱
書箱
press to zoom
書箱
書箱
press to zoom
化妝品內托
化妝品內托
press to zoom
紅酒樽啤箱
紅酒樽啤箱
press to zoom
雙扣底啤盒
雙扣底啤盒
press to zoom
紅酒箱
紅酒箱
press to zoom
彩盒
彩盒
press to zoom
手錶啤盒
手錶啤盒
press to zoom
手抽彩盒
手抽彩盒
press to zoom
快遞紙箱
快遞紙箱
press to zoom
pizza啤盒(配刀卡)
pizza啤盒(配刀卡)
press to zoom
啤刀卡
啤刀卡
press to zoom
眼鏡火柴盒
眼鏡火柴盒
press to zoom
塑膠展示盒
塑膠展示盒
press to zoom
膠紙
膠紙
press to zoom
保鮮膜
保鮮膜
press to zoom
大川型藍色膠卡板
大川型藍色膠卡板
press to zoom
黑色藍色9腳膠卡板
黑色藍色9腳膠卡板
press to zoom
包裝見坑紙卷
包裝見坑紙卷
press to zoom
紙卡板
紙卡板
press to zoom
各類型紙角
各類型紙角
press to zoom
紙管
紙管
press to zoom
物流空運箱
物流空運箱
press to zoom
logistic
bottom of page